To PGB or not to PGB??

Gepubliceerd op 4 maart 2018 om 17:18

Vaak begint u aan een "zorgavontuur" zonder dat u eigenlijk precies weet waar u aan begint. In eerste instantie is het regelen van zorg een noodzakelijk kwaad wat nu eenmaal moet gebeuren. Vaak wordt er gekozen voor zorg in natura, dit is immers gemakkelijk, u ziet niets van de kosten.

 

To PGB or not to PGB ??

 Vaak begint u aan een "zorgavontuur" zonder dat u eigenlijk precies weet waar u aan begint. In eerste instantie is het regelen van zorg een noodzakelijk kwaad. Vaak wordt er gekozen voor zorg in natura, dit is immers gemakkelijk. U ziet niets van de administratie die met de zorg gepaard gaat.

Op het moment dat de zorgbehoefte verandert of toeneemt komt vaak de vraag om de hoek: wat zijn eigenlijk de mogelijkheden?

Ook komt het geregeld voor dat na verloop van tijd blijkt dat de geleverde zorg niet is zoals u dit het liefst had willen zien. Praktijkvoorbeelden hiervan zijn:

 • Een dagbesteding die eigenlijk niet zo bevalt. De zorg in een “grotere” instelling, komt niet overeen uw wensen.

 • De geleverde zorg, denk aan de dagelijkse verzorging, komt op tijdstippen die eigenlijk niet in uw gebruikelijk dagelijks programma passen.

 • Er zijn te veel verschillende zorgverleners, wat voor onrust in uw thuissituatie zorgt.

Als u zorg aanvraagt via de WLZ, WMO, Zorgverzekering of Jeugdwet kunt u deze op 2 manieren afnemen:

 1. Zorg in Natura (ZiN): u ontvangt de zorg via een zorginstelling en de hulpmiddelen heeft u in bruikleen. U ziet geen facturen, geen administratie.

 2. Zorg in PGB (Persoons Gebonden Budget): u krijgt een geldbedrag (zorgbudget) toegewezen. U kunt zelf zorgverleners kiezen die bij u passen, die de zorg verlenen op een tijdstip dat het u uitkomt, tegen een samen overeengekomen tarief. Let er wel op dat u zelf op zoek moet naar zorgverleners die bij u passen.

Indien u zorg in PGB wilt aanvragen dient u een aantal stappen te doorlopen. In vogelvlucht:

 • U vraagt de zorg aan bij het CIZ of uw gemeente

 • U geeft aan dat u zorg in de vorm van een PGB wilt ontvangen

 • U heeft een duidelijk zorgplan en gebudgetteerd waaraan u het zorgbedrag wilt gaan besteden

 • Er is ook een combinatie mogelijk tussen ZiN en PGB

 • U huurt zelf uw zorgverleners in en betaalt deze vanuit het PGB. Hiervoor dient u de juiste zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen op te stellen

 • U heeft een gewaarborgde hulpverlener nodig die u adviseert en die er voor zorgt dat u de noodzakelijke hulp krijgt. Tevens houdt deze persoon uw rechten en plichten in de gaten

 • U dient te bekijken hoe hoog uw mogelijke eigen bijdrage is

Voorbeelden van zorg die via PGB te realiseren zijn:

 • Een familielid wil voor u gaan zorgen, maar moet dan in zijn/haar huidige baan minder gaan werken of hiermee stoppen. U kunt deze nieuwe zorgverlener uit uw PGB gaan betalen

 • U gaat naar een dagbesteding, maar u wilt hiernaast ook een dagdeel naar een zorgboerderij. Hier is een combinatie tussen ZiN en PGB mogelijk

 • U wilt hulp aan huis

 • U wilt gebruik gaan maken van een logeeropvang

Helpcare is een initiatief van Angela van Bastelaere. Omdat mantelzorgers in mogelijkheden denken en niet in beperkingen. Weet u niet voor welke zorg u bij welk loket moet zijn? Helpcare bekijkt met u wat de mogelijkheden zijn. Neem vrijblijvend contact op via 06-1105 6463 (telefonisch of whatsapp) of via info@helpcareadmin.nl.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.