WMO: indicatie binnen 8 weken. Toch?

Gepubliceerd op 10 november 2018 om 18:13

Vaak zijn er berichten van zorgbehoevenden die eindeloos op een juiste indicatiestelling wachten. Maar hoe zit dit nu eigenlijk? Zorg vraagt u immers niet voor niets aan, er is een noodzaak, dus snel duidelijkheid is niet alleen wenselijk maar een must.

De fases van een WMO aanvraag in vogelvlucht: (voor de volledigheid: dit geldt voor WMO en Jeugdwet)

  • De aanvraag: indien u als inwoner van een gemeente behoefte heeft aan maatschappelijke ondersteuning (WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning) dient u hiervan een melding te doen bij uw gemeente. Uw gemeente nodigt u na deze melding zo snel mogelijk uit voor een onderzoek. Zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 2 weken na uw aanvraag. Let op: u mag  binnen 7 dagen na uw aanvraag uw persoonlijk plan aan de gemeente overhandigen. Dit plan dient door de gemeente actief te worden meegenomen in het onderzoek, de volgende fase. Houdt u er rekening mee dat u ten alle tijden een reactie op uw aanvraag binnen 2 weken dient te ontvangen.
  • Het onderzoek: Het bekende keukentafelgesprek. Let erop dat dit thuis plaats vindt, tenzij u dit anders wenst. Tijdens dit gesprek informeert de gemeente u over de mogelijkheden en de daar bij horende financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen. Ook dient een mogelijk PGB te worden besproken.Tevens wordt het door u aangeleverde persoonlijk plan met u besproken.
  • Verslag van onderzoek: de gemeente draagt er zorg voor dat u binnen 6 weken (!) na melding over het verslag van het onderzoek beschikt. In dit verslag staat wat er tijdens het gesprek is besproken, maar ook wat er over het persoonlijk plan is besproken. Indien de gemeente voornemens is om van het persoonlijk plan af te wijken dient dit gemotiveerd te worden.
  • Na de onderzoeksfase van maximaal 6 weken dient de gemeente binnen 2 weken over uw aanvraag te beslissen. Indien de gemeente niet binnen 2 weken een indicatiebesluit kan afgeven dient zij dit aan u mede te delen en een zo kort mogelijk termijn te noemen waarin zij dit wel kan.

Dus, in theorie zou er binnen 8 weken een indicatiebesluit moeten zijn, indien u uw gemeente om hulp uit de WMO vraagt. De praktijk is vaak anders…

Uit bovenstaande blijkt ook het belang van een persoonlijk plan. (heel kort, dit is een plan waarin u in uw eigen bewoordingen aangeeft welke zorg u  nodig heeft en waarom)  Dit wordt heel vaak onderschat, maar wettelijk gezien is de indicatiesteller verplicht hier iets mee te doen. Indien hiervan afgeweken wordt dient de indicatiesteller dit te motiveren. Een persoonlijk plan hoeft door de gemeente niet meer mee te worden genomen in het onderzoek als dit niet tijdig is overhandigt.

Loopt u vast met bovenstaande? Heeft u moeite met het opstellen van een persoonlijk plan? Bent u voornemens een aanvraag te doen en wilt u dat er iemand meekijkt? Neem dan contact op met Helpcare via 06-11056463 of info@helpcareadmin.nl.

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.