Wat doet Helpcare

Gepubliceerd op 24 juli 2019 om 16:30

“Wat doe je nu eigenlijk met Helpcare, en waarom?”  Ik krijg deze vraag regelmatig.

Het antwoord op de wat-vraag is simpel: Mensen helpen met de administratieve kant van de zorg. Dit in de breedste zin van het woord, dus niet alleen voor kinderen zoals mijn eigen zoon, maar ook voor volwassenen die zorg nodig hebben.

Ik zal een mooie opdracht beschrijven:

Een kind (ja in dit geval wel ๐Ÿ˜‰) heeft een grote zorgvraag. Ouders zitten er doorheen, mentaal en fysiek. Overdag moet er gewerkt worden en de avonden en nachten gevuld zijn met zorg voor hun gehandicapte kind. Het kind gaat overdag naar speciaal onderwijs. Voor de ondersteuning op school is een indicatie voor zorg in onderwijs (ZIO) afgegeven is via de gemeente (jeugdwet).

Een medewerker van de gemeente heeft aangegeven dat er wellicht mogelijkheden zijn om door te stromen naar de WLZ. Een zorgverlener had hen te kennen gegeven dat er bij een WLZ indicatie wellicht nog ruimte was voor een PGB voor ouders. Dit als een vergoeding voor alle bovengebruikelijke zorg welke zij leveren. Op dat moment kwamen deze ouders nieuwsgierig bij mij, want hoe zit dit nu eigenlijk allemaal?

Samen hebben we bekeken of de WLZ toegankelijk is voor hun kind, het antwoord was ja. We hebben de WLZ aanvraag gedaan. Al snel volgde het indicatiegesprek en de indicatie was binnen een paar weken een feit. Deze ouders willen graag eigen regie over de zorg, dus kwamen we erop uit dat de zorg via PGB gefinancierd zou gaan moeten worden. Samen met de ouders is een budget opgesteld met hierin opgenomen alle zorg zoals de ouders dit het het meest passend voor hun kind vinden. Echter bleek dat het budget horende bij het zorgprofiel niet toereikend zou zijn. Omdat we dit al wisten voor het bewust keuze gesprek PGB konden deze ouders direct vragen bij het gesprek of zij in aanmerking kwamen voor de extra kosten thuis regeling (EKT). Omdat dit goed was onderbouwd ging deze aanvraag in één moeite mee in het gehele traject. En is uiteindelijk ook de EKT toegekend.

Om een lang verhaal kort te maken. Binnen 3 maanden is het WLZ aanvraag traject succesvol afgerond. De ouders zijn van enkel zorg in onderwijs gegaan naar zorg in onderwijs, zorg aan huis, logeeropvang én een PGB voor ouders.

Als ik nu deze ouders tegenkom, dit keer uitgerust omdat ze nu meer ontzorgt zijn en zich meer ouders voelen, dan glimlach ik en bedenk ik me dat dit het antwoord  is op de vraag waarom ik Helpcare doe!

 

Een kleine greep uit de andere lopende trajecten zijn:

- begeleiding traject overgang jeugdwet naar WLZ,

- aanvraag Meerzorg binnen de WLZ,

- begeleiding budget PGB overgang WLZ indiceer baren,

- bezwaartraject WMO en herindicatie WMO.

 

 

Helpcare is een initiatief van Angela van Bastelaere. Omdat zorgverleners in mogelijkheden denken en niet beperkingen. Weet u niet voor welke zorg u bij welk loket moet zijn? Helpcare bekijkt met u wat de mogelijkheden zijn. Neem vrijblijvend contact op via 06-1105 6463 (telefonisch of whatsapp)  of via info@helpcareadmin.nl.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.