Belastingdienst en PGB…. HELP….. ?

Gepubliceerd op 2 juni 2018 om 20:57

Belastingdienst en PGB…. HELP….. ?

Eindelijk heeft u een WMO / WLZ indicatie en het PGB is toegekend. U kunt de zorg gaan regelen zoals dit voor ogen heeft. Wellicht is het voor u het beste om mensen uit uw directe omgeving (ouders, broers / zussen, buren ed) deze zorg te laten uitvoeren en om ze te betalen uit uw PGB. Win –win situatie denkt u.

Dit is ook zo natuurlijk, echter is het te adviseren om even goed naar de financiële consequenties te kijken voor degene die “in dienst” wordt genomen.  De inkomsten uit PGB worden voor de zorgverlener gezien als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, dit betekend dat het invloed heeft op een aantal zaken:

De Heffingskortingen:

Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting en, indien er loon uit dienstbetrekking is, op  de arbeidskorting. Voor beide kortingen wordt er naar het totaal aan inkomen over een jaar gekeken. Indien er naast de inkomsten als zorgverlener nog andere inkomsten zijn is de kans aanwezig dat bij de aangifte inkomstenbelasting de heffingskortingen lager uitvallen dan waar bij de berekening loonheffing rekening mee is gehouden.  Het is extra zuur als na afloop van het kalenderjaar blijkt dat er geld aan de belastingdienst is verschuldigd hierdoor.

Diverse toeslagen

Omdat de inkomsten uit PGB voor de zorgverlener meetellen voor het totale jaarinkomen  dient er goed gekeken te worden naar welke toeslagen er worden uitgekeerd en of deze nog terecht zijn. Niets is zo vervelend als belastingdienst na verloop van tijd de toeslagen gaat herberekenen en de te veel ontvangen toeslagen weer terug betaald dienen te worden.

Dus twijfelt  u, en heeft u hulp nodig? Neem contact met me op!

 

Helpcare is een initiatief van Angela van Bastelaere. Omdat mantelzorgers in mogelijkheden denken en niet in beperkingen. Weet u niet voor welke zorg u bij welk loket moet zijn? Helpcare bekijkt met u wat de mogelijkheden zijn. Neem vrijblijvend contact op via 06-1105 6463 (telefonisch of whatsapp) of via info@helpcareadmin.nl.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.